Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek

Kwestionariusz uzależnienia od nikotyny według Fagerstroema (Fagerströem Test for Nicotine Dependence, FTND)

Test składa się z kilku pytań dotyczących nawyków palenia i objawów uzależnienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przypisuje się punkty (w nawiasie obok odpowiedzi), a suma tych punktów pozwala na określenie stopnia uzależnienia od nikotyny.

Warto zaznaczyć, że test ocenia głównie fizyczną zależność od nikotyny oraz intensywność palenia, ale nie obejmuje innych aspektów uzależnienia, takich jak psychologiczne uzależnienie czy skutki zdrowotne.

Punktacja testu poniżej:

 1. Jak szybko po przebudzeniu wypalasz pierwszego papierosa?
  • (3) W ciągu pierwszej godziny
  • (2) Po pierwszej godzinie, ale przed trzecią
  • (1) Po trzeciej godzinie
  • (0) Nie wypalasz papierosa do pierwszej godziny po przebudzeniu
 2. Czy palisz papierosa wkrótce po przebudzeniu?
  • (1) Tak
  • (0) Nie
 3. Czy trudno Ci zrezygnować z papierosa w miejscach, gdzie palenie jest zakazane?
  • (1) Tak
  • (0) Nie
 4. Ile papierosów palisz dziennie?
  • (0) 10 lub mniej
  • (1) 11-20
  • (2) 21-30
  • (3) 31 lub więcej
 5. Czy najtrudniej byłoby Ci zrezygnować z porannego papierosa?
  • (1) Tak
  • (0) Nie
 6. Czy palisz papierosa nawet wtedy, gdy jesteś chory na tyle, że musisz leżeć w łóżku przez większość dnia?
  • (1) Tak
  • (0) Nie

Interpretacja wyników może wyglądać następująco:

 • 0-2 punkty: Bardzo niska zależność od nikotyny.
 • 3-4 punkty: Niska zależność od nikotyny.
 • 5 punktów: Średnia zależność od nikotyny.
 • 6-7 punktów: Wysoka zależność od nikotyny.
 • 8-10 punktów: Bardzo wysoka zależność od nikotyny.