Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek

Jeżeli planujesz wizytę u lekarza, aby przedyskutować Twój dotychczasowy model picia alkoholu, spróbuj wypełnić kwestionariusz AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Stanowi on uznany przez Światową Organizację Zdrowia przesiewowy test służący wykrywaniu osób zagrożonych rozwojem uzależnienia od alkoholu. 

Odpowiedzi na pytania testu pozwalają ocenić ryzyko problemów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu i wskazać, czy osoba może wymagać dalszej oceny lub interwencji w zakresie zdrowia dotyczącej spożycia alkoholu.

Ocena testu AUDIT polega na zsumowaniu punktów uzyskanych z odpowiedzi na poszczególne pytania. Każda odpowiedź ma przypisaną określoną liczbę punktów (w nawiasie przed odpowiedzią).

Oto test AUDIT wraz z możliwymi odpowiedziami:

 1. Jak często pijesz napoje zawierające alkohol?
  • (0)Nigdy
  • (1) Raz na miesiąc lub rzadziej
  • (2) 2-4 razy w miesiącu
  • (3) 2-3 razy w tygodniu
  • (4) 4 lub więcej razy w tygodni
 2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypijasz podczas typowego dnia, kiedy pijesz?
  • (0) 1-2 jednostki
  • (1) 3-4 jednostki
  • (2) 5-6 jednostek
  • (3) 7-9 jednostek
  • (4) 10 lub więcej jednostek
 3. Jak często pijesz sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednej okazji spożywania alkoholu?
  • (0) Nigdy
  • (1) Mniej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłaś/eś, że nie możesz zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
  • (0) Nigdy
  • (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Tobie z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Twoim środowisku?
  • (0) Nigdy
  • (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiałaś/eś się rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?
  • (0) Nigdy
  • (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczyłaś/eś poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?
  • (0) Nigdy
  • (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 8. Jak często w czasie ostatniego roku nie byłaś/eś w stanie przypomnieć sobie z powodu picia co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
  • (0) Nigdy
  • (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  • (2) Raz w miesiącu
  • (3) Raz w tygodniu
  • (4) Codziennie lub prawie codziennie
 9. Czy zdarzyło się, że Pani/Pan lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pani/a picia?
  • (0) Nie
  • (2) Tak, ale nie w ciągu ostatniego roku
  • (4) Tak, w ciągu ostatniego roku
 10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pani/a piciem lub sugerował jego ograniczenie?
  • (0) Nie
  • (2) Tak, ale nie w ciągu ostatniego roku
  • (4) Tak, w ciągu ostatniego roku

Analiza wyników:

Po zsumowaniu punktów, uzyskujesz łączny wynik testu AUDIT. Wynik ten może mieścić się w przedziale od 0 do 40 punktów.

Interpretacja wyników:

 • Wynik 8 lub niższy: Oznacza niskie ryzyko problemów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.
 • Wynik 9-19: Wskazuje na umiarkowane ryzyko problemów związanych z nadużyciem alkoholu. Osoba, która uzyskała ten wynik, może potrzebować dalszej oceny i interwencji.
 • Wynik 20 lub wyższy: Oznacza wysokie ryzyko problemów związanych z nadużyciem alkoholu. Osoba z takim wynikiem może potrzebować pilnej oceny i wsparcia ze strony specjalistów.

Ważne jest, aby interpretować wynik testu AUDIT w kontekście indywidualnych okoliczności i potrzeb danej osoby. Wynik ten może być punktem wyjścia do dalszej oceny i podejmowania odpowiednich działań, takich jak konsultacja z lekarzem lub terapeutą. Może on również pomóc we właściwym doborze terapii.