Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek

Nowe dowody sugerują, że długotrwały przebieg infekcji Covid-19 może powodować uszkodzenie mózgu