Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek
Depresja

Leczenie depresji

Depresja to poważne zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju,smutkiem, obniżeniem napędu psychoruchowego, utratą zainteresowań życiowych,utratą zdolności do cieszenia się, zaburzeniem rytmów okołodobowych, lękiem,utratą łaknienia. Jest to stan emocjonalny, który może znacznie wpływać na funkcjonowanie codzienne, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Pierwsza wizyta trwa około 60 min, kolejne około 30 min

Tak, wystawiam zwolnienia i zaświadczenia lekarskie oraz recepty.

Na wizytę do psychiatry skierowanie nie jest wymagane.

Typowa terapia psychiatryczna trwa 6 – 24 miesięcy.
Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz pomocy?

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.
Udzielę wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiem na Twoje pytania.

Rodzaje depresji

 • Duża depresja MDD (Major Depressive Disorder) Inaczej nazywana Chorobą afektywną jednobiegunową (CHAJ) .To najczęstsza forma depresji, charakteryzująca się epizodami głębokiego smutku, utraty energii i zainteresowań, zaburzeniami snu, łaknienia, utratą wagi oraz często myślami samobójczymi.
 • Dystymia To łagodniejsza, ale przewlekła forma depresji, trwająca co najmniej dwa lata.
 • Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej Obejmuje okresy depresji naprzemiennie z okresami manii lub hipomanii.
 • Zaburzenie depresyjne sezonowe (SAD) Występuje sezonowo, najczęściej jesienią lub zimą.
 • Depresja poporodowa: Dotyczy kobiet po porodzie.

Podział depresji na liczne rodzaje obejmuje różne formy i kategorie w zależności od specyficznych cech, okoliczności lub objawów. Rozróżniamy inne rodzaj depresji:

 • Depresja psychotyczna  Oprócz typowych objawów dużej depresji, osoby z psychotyczną depresją mogą doświadczać halucynacji (widzenie rzeczy, które nie istnieją) i urojeń (fałszywe przekonania).
 • Atypowa depresja Charakteryzuje się reakcją na pewne bodźce pozytywne (takie jak przyjemne wydarzenia), co odróżnia ją od typowej depresji. Osoby z atypową depresją mogą doświadczać poprawy nastroju w reakcji na pozytywne wydarzenia.
 • Zespół depresyjny związany z okresem menstruacyjnym (PMDD) Nazywany Zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Pewne kobiety doświadczają  objawów depresyjnych i innych problemów emocjonalnych w okresie przedmiesiączkowym.
 • Depresja reaktywna  (Adjustment Disorder with Depressed Mood) Pojawia się w odpowiedzi na konkretne stresujące sytuacje życiowe, takie jak utrata pracy, rozwód czy śmierć osoby bliskiej.
 • Depresja związana z chorobami somatycznymi Depresja może towarzyszyć wielu chorobom somatycznym, takim jak choroby serca, cukrzyca, POCHP czy choroby neurologiczne,  autoimunologiczne.
 • Depresja atypowa u dzieci i młodzieży Objawy depresji u dzieci mogą się różnić od tych u dorosłych, obejmując irytację, problemy z nauką czy wycofanie społeczne.
 • Zaburzenie nastroju związane z przyjmowaniem substancji/lekiem Depresja może być spowodowana substancjami psychoaktywnymi lub lekami, a także występować w wyniku odstawienia takich substancji.
 • Depresja maskowana Rodzaj depresji , w której objawy depresyjne są nijako  zamaskowane objawami somatycznymi, dominującymi w obrazie choroby, np.: uporczywe bóle brzucha albo bóle głowy.
 • Zaburzenia depresyjne w przebiegu schizofrenii  Osoby chorujące na schizofrenię mogą doświadczać również objawów depresji.

Warto podkreślić, że pewne formy depresji mogą występować równocześnie lub współistnieć z innymi zaburzeniami psychicznymi. Mówimy wtedy o współchorobowości. Utrudnia to precyzyjną diagnostykę. Diagnoza i leczenie powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a profesjonalista medyczny, taki jak psycholog czy psychiatra, może pomóc w dokładnym zrozumieniu sytuacji i opracowaniu planu leczenia.

Objawy depresji mogą obejmować

 • Nastrój depresyjny Smutek, przygnębienie, uczucie beznadziejności.
 • Zmiany łaknienia  Wzrost lub spadek masy ciała
 • Zaburzenia poznawcze Problemy z pamięcią i skupianiem uwagi , podejmowaniem decyzji.
 • Zaburzenia snu Zmiany w rytmie snu, bezsenność lub nadmierna senność
 • Spadek energii życiowej  Utrata zainteresowań i entuzjazmu, utrata możliwości cieszenia się.
 • Myślenie autodestrukcyjne Negatywny bilans życiowy, myśli rezygnacyjne oraz myśli samobójcze.

Przyczyny depresji:

Przyczyny depresji są złożone i obejmują czynniki genetyczne,  neurobiochemiczne, prozapalne  i środowiskowe

 • Czynniki genetyczne Skłonność do depresji może być dziedziczona.
 • Czynniki neurochemiczne Depresja jest związana z zaburzeniami neuroprzekaźnictwa serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Te substancje chemiczne odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju, dlatego nieprawidłowości związane z  ich funkcjonowaniem mogą prowadzić do wystąpienia objawów zaburzeń afektywnych.
 • Czynniki prozapalne W ostatnim okresie istnieje coraz więcej dowodów na to , że stany depresyjne są spowodowane niespecyficznym procesem zapalnym ośrodkowego układu nerwowego.
 • Czynniki środowiskowe Czynniki środowiskowe, takie jak stres, traumy życiowe, problemy rodzinne, trudności w relacjach interpersonalnych, problemy finansowe, zawodowe czy utrata osoby bliskiej, mogą wywołać nawroty depresji u osób z podłożem genetycznym.
 • Zaburzenia somatyczne Choroby przewlekłe mogą zwiększać ryzyko depresji . Zaburzenia w układzie hormonalnym, choroby autoimunologiczne, cukrzyca , choroby serca mogą mieć wpływ na rozwój depresji.
 • Uzależnienia i używki Używki takie jak alkohol, narkotyki mogą wpływać na występowanie epizodów  depresji. Zwłaszcza przy przewlekłym nadużywaniu tych specyfików.

Diagnozowanie depresji

Diagnoza opiera się na wywiadzie medycznym przeprowadzonym przez psychiatrę, obserwacji i ocenie objawów psychiatrycznych, oraz zastosowaniu kryteriów diagnostycznych zawartych w międzynarodowej klasyfikacji chorób oraz  ewentualnych dedykowanych testach psychologicznych

Metody leczenia depresji

 • Farmakoterapia Bardzo ważnym elementem w leczeniu depresji są leki. O wyborze leku decyduje obraz kliniczny depresji, obecność schorzeń współistniejących oraz szybkość działania leku, bezpieczeństwo jego stosowania (objawy niepożądane, toksyczność, możliwe interakcje), a także wygoda dawkowania i koszt. Większość leków cechuje się zbliżoną skutecznością terapeutyczną. Wszystkie znane dotychczas leki przeciwdepresyjne działają po pewnym okresie utajenia. Opóźnienie to związane jest z receptorowymi zmianami adaptacyjnymi i wynosi zazwyczaj 2-4 tygodnie. Stosujemy leki przeciwdepresyjne z różnych grup chemicznych, takich jak SSRI(sertralina escitalopram, paroxetyna), SNRI (wenlafaksyna,duloxetyna), TLPD(doxepina,amitryptylina,klomipramina)oraz leki z innych grup jak mirtazapina, agomelatyna,bupropion. Leki przeciwdepresyjne nie są grupą jednolitą, ani pod względem chemicznym ani mechanizmów działania. Zresztą ich mechanizm działania nie jest dokładnie poznany. Opiera się głównie na wpływie na układy: serotoninergiczny, noradrenergiczny i dopaminergiczny. Oprócz leków przeciwdepresyjnych w leczeniu depresji stosuje się również, jako leczenie wspomagające, inne leki – neurolpetyki (w depresjach psychotycznych, z silnym lękiem, urojeniami, omamami), pochodne benzodiazepiny (głównie w początkowym okresie leczenia dla łagodzenia stanów lęku, niepokoju, zaburzeń snu).
 • Psychoterapia Stosowane są takie rodzaje terapii jak terapia poznawczo-behawioralna,terapia interpersonalna,terapia psychodynamiczna, terapia dialektyczno-behawioralna
 • Elektrokonwulsyjna terapia (Electroconvulsive Therapy ECT) W przypadkach depresji ciężkich lub opornych na leczenie stosowana jest terapia elektryczna. Stosuje się także elektromagnetyczną stymulację mózgu (ang. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) to nieinwazyjna metoda neuromodulacji, która wykorzystuje silne impulsy magnetyczne do pobudzenia aktywności neuronów w wybranych obszarach mózgu. Metoda  jest stosowana w leczeniu różnych chorób psychicznych, w tym depresji opornej na leczenie.
 • Terapia światłem Stosowana w leczeniu depresji sezonowej.
 • Wsparcie społeczne ,psychoedukacja Rola rodziny w leczeniu depresji odgrywa kluczową rolę, postawa przyjaciół i wpływ grup wsparcia ma znaczny wpływ na leczenie. Niezbędna jest także psychoedukacja pacjenta w celu poznania swojej choroby i uczestniczeniu w procesie terapeutycznym.

Kiedy udać się do psychiatry?

Należy udać się do psychiatry, jeśli doświadcza się trwających co najmniej 2 tygodnie objawów depresji, które znacznie wpływają na funkcjonowanie rodzinne, zawodowe, społeczne.

Czy depresję można wyleczyć?

Depresję można skutecznie leczyć, a większość osób  odzyskuje pełne zdrowie psychiczne dzięki odpowiedniemu leczeniu. Leczenie  wymaga terapii spersanolizowanej, mianowicie  odpowiedniego czasu leczenia, dostosowania różnych metod terapeutcznych, nawiązania relacji z terapeutą. Trzeba  pamiętać, że każdy przypadek depresji jest indywidualny, więc podejście do leczenia może się różnić w zależności od potrzeb i osobowości pacjenta. Jeśli ktoś zauważa u siebie objawy depresji, zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

Prawidłowe leczenie depresji sprawia, że ustępuje ona u większości chorych (ok. 65-80% pacjentów). Celem terapii jest usunięcie wszystkich objawów depresji, zarówno psychopatologicznych jak i fizycznych. Nie wolno skupiać się wyłącznie na tych najbardziej widocznych (często jest to lęk lub bezsenność) albowiem nie zapewnia to ulgi choremu, może podważać zaufanie do lekarza, grozi uzależnieniem od leków uspokajająco-nasennych, a nawet podjęciem próby samobójczej.

Leczenie powinno mieć charakter kompleksowy, obejmować zarówno farmakoterapię jak i oddziaływania psychoterapeutyczne oraz pomoc środowiskową. Większość pacjentów depresyjnych, jest pod opieką lekarzy ogólnych, internistów, neurologów. Mogą oni, a nawet powinni zajmować się pacjentami z depresją (zwłaszcza jej lżejszymi postaciami) pod warunkiem, że są w stanie prawidłowo zaburzenia depresyjne rozpoznawać i leczyć.

O wyborze metody leczenia decyduje zwykle ciężkość obrazu klinicznego. W lżejszych przypadkach mogą wystarczyć spotkania z psychoterapeutą, w ciężkich najskuteczniejsza jest farmakoterapia, czy nawet elektrowstrząsy, dopiero po poprawie stanu klinicznego i w trakcie rekonwalescencji powinno się dołączyć psychoterapię. Ważną kwestią jest ustalenie miejsca leczenia. Większość pacjentów może być leczona ambulatoryjnie, zwłaszcza z depresją łagodną, typową, z małym ryzykiem samobójstwa, mających dobre wsparcie wśród bliskich.

Chorzy z ciężką depresją z silnym niepokojem, poczuciem beznadziejności, z urojeniami, nie widzący wyjścia z sytuacji powinni być leczeni w oddziałach szpitalnych, bowiem ryzyko samobójstwa jest u nich duże. Do szpitala powinno się też kierować pacjentów ze współistniejącymi poważnymi chorobami somatycznymi, możliwością wystąpienia interakcji lekowych, czy też osoby, u których stwierdzono bezwzględne przeciwwskazania do podawania leków przeciwdepresyjnych. Wskazaniem do hospitalizacji jest także wystąpienie powikłań leczenia, na przykład zespołu serotoninowego po kuracji inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (niepokój, wzrost temperatury, biegunka, dreszcze, drżenie mięśniowe, zaburzenia świadomości) lub ośrodkowego zespołu antycholinergicznego po lekach trójpierścieniowych, przejawiającego się majaczeniem.

Leczenie depresji jest procesem długotrwałym.

Uważa się, że powinno trwać około 6 miesięcy (faza aktywna i leczenie podtrzymujące). Zbyt szybkie odstawienie leku może wiązać się z nawrotem objawów. W postępowaniu profilaktycznym, po kolejnych nawrotach (w depresjach nawracających) okres leczenia należy wydłużyć nawet do kilku lat. Lek powinien być podawany w odpowiedniej dawce terapeutycznej (w granicach „okna terapeutycznego”). Podawanie niższych dawek mija się z celem – wiąże się z brakiem poprawy i zniechęca pacjenta do dalszego leczenia. Zbyt wysokie dawki powodują wystąpienie objawów niepożądanych. Po kuracji leki powinno się odstawiać powoli (nawet w ciągu kilku tygodni), żeby uniknąć objawów odstawiennych (osłabienie, bóle mięśni, wzmożona potliwość, objawy żołądkowo-jelitowe).