Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek
Bezsenność

Leczenie bezsenności

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób (ICD-10) bezsenność nieorganiczną, czyli taką, u której źródła nie leżą problemy somatyczne czy neurologiczne, definiuje się jako brak satysfakcji z jakości i/lub ilości snu co najmniej 3 razy w tygodniu przez okres co najmniej miesiąca. W tym czas oczekiwania na sen dłuższy niż 30 minut, częste wybudzenia w nocy, łącznie trwające więcej niż 30 minut oraz budzenie się rano co najmniej pół godziny przed budzikiem i zanim całkowity czas snu wyniesie 6,5 godziny. Aby faktycznie stwierdzić obecność przedwczesnych wybudzeń należy wziąć pod uwagę także porę, o której sen się rozpoczął. 

Z kolei według najnowszej amerykańskiej klasyfikacji chorób (DSM V) zaburzenia snu można rozpoznać w przypadku, gdy osoba doświadcza trudności z zasypianiem, przedwczesnych wybudzeń lub złej jakość snu utrudniających codzienne funkcjonowanie przynajmniej przez 3 miesiące,
Bezsenność jest pewnego rodzaju objawem sygnalizującym, że dzieje się coś niewłaściwego z naszym organizmem.

Pierwsza wizyta trwa około 60 min, kolejne około 30 min

Tak, wystawiam zwolnienia i zaświadczenia lekarskie oraz recepty.

Na wizytę do psychiatry skierowanie nie jest wymagane.

Typowa terapia psychiatryczna trwa 6 – 24 miesięcy.
Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz pomocy?

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.
Udzielę wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiem na Twoje pytania.

Rodzaje bezsenności

Oto kilka możliwych rodzajów bezsenności:

 • Bezsenność inicjalna -trudności z zasypianiem: Osoba ma trudności z zasypianiem, może zajmować jej to dłuższy czas (np. ponad 30 minut), zanim zdoła zapaść w sen.
 • Bezsenność środkowa – budzenie się w nocy: Osoba budzi się w nocy i ma trudności z ponownym zaśnięciem. Może to prowadzić do nadmiernego przebywania w łóżku w nocy oraz zwiększonego zmęczenia i drażliwości w ciągu dnia.
 • Bezsenność końcowa -wczesne budzenie się rano: Osoba budzi się zbyt wcześnie rano, przed planowanym czasem wstawania, i nie jest w stanie ponownie zasnąć.
 • Bezsenność podczas snu – niespokojny sen: Osoba doświadcza snu niespokojnego, w którym może mieć częste przebudzenia lub skłonność do snów koszmarów, co prowadzi do złej jakości snu i uczucia zmęczenia w ciągu dnia.
 • Bezsenność związaną z warunkami zewnętrznymi: Bezsenność może być również spowodowana warunkami zewnętrznymi, takimi jak hałas, jasne światło, niewygodne łóżko lub temperatury pomieszczenia.
 • Bezsenność związaną z zaburzeniami psychicznymi: Niektóre zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęki, zaburzenia dwubiegunowe czy PTSD, mogą być powiązane z trudnościami ze snem.
 • Bezsenność związana z lekami lub substancjami: Niektóre leki, suplementy lub substancje psychoaktywne (SPA) oraz inne, mogą prowadzić do zaburzeń snu w ramach skutków ubocznych.
 • Bezsenność w bezsenności – skrócony sen lub brak snu: W niektórych przypadkach bezsenność może prowadzić do braku snu lub bardzo krótkiego czasu snu, co znacząco wpływa na funkcjonowanie codzienne.

Objawy bezsenności

Bezsenność objawia się między innymi: trudnością w zasypianiu, częstym budzeniem się (problemem w utrzymaniu ciągłości snu) czy też zbyt krótkim snem bądź brakiem snu.  Wymienionym objawom musi towarzyszyć istotne poczucie cierpienia, pogorszenie funkcjonowania w różnych obszarach życia (praca zawodowa, nauka, życie towarzyskie, aktywność codzienna). Osoby z przewlekłą bezsennością zgłaszają ciągłe uczucie zmęczenia, większe lub mniejsze trudności w utrzymaniu uwagi, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi. Pojawia się także poirytowanie, chwiejność nastroju, a czasem nawet objawy lękowe czy depresyjne. Zjawisko bezsenności jest trudno zmierzyć, ponieważ każdy człowiek ma inne zapotrzebowanie na sen. Osoba sama musi ustalić kiedy jej sen jest niedostatecznie regenerujący i skutkujący gorszym samopoczuciem rano.

Przyczyny bezsenności

Przyczyn bezsenności jest wiele, dlatego jej obraz jest zróżnicowany. Objawy bezsenności mogą pojawić się w dowolnym momencie życia, przy czym pierwszy epizod występuje najczęściej w okresie wczesnej dorosłości. Bezsenność u młodzieży jest najczęściej spowodowana nieregularnością godzin zasypiania i wstawania, fizjologicznym przesunięciem fazy snu na godziny późniejsze oraz korzystaniem z telefonu/laptopa do późnych godzin wieczornych, co skutkuje nadmiernym pobudzeniem. Skargi na bezsenność najczęściej występują u osób będących w okresie średniej i późnej dorosłości. Objawy różnią się ze względu na wiek osoby, która ich doświadcza – trudności z zasypianiem dotyczą głównie młodych dorosłych, później bardziej dokuczliwe stają się częste nocne i przedwczesne poranne wybudzenia. Przy czym bezsenność częściej jest spotykana u kobiet niż u mężczyzn, często pojawia się po raz pierwszy w ciąży, po urodzeniu dziecka lub w okresie menopauzy. Częstsze występowanie bezsenności wśród osób starszych jest spowodowane pojawieniem się towarzyszących problemów  zdrowotnych, co prowadzi do ograniczenia aktywności fizycznej, a także  zmiany stylu życia np. na emeryturze . Częstsze są też pierwotne zaburzenia snu – tzn. zespół niespokojnych nóg, przyspieszona faza snu, bezdech senny. Jednocześnie należy uwzględnić zmiany w architekturze snu związane z wiekiem  (to jest normalne, że sen skraca się i spłyca, ale jednocześnie ten krótszy i trochę gorszej jakości sen nie powinien powodować uczucia uporczywego zmęczenia, niewyspania lub braku energii).Wymienione czynniki  zwiększają ryzyko pojawienia się bezsenności, jednak najbardziej prawdopodobne jest, że zaburzenia snu pojawią się u pewnej grupy osób w związku z trudnymi wydarzeniami życiowymi, będącymi  źródłem intensywnego stresu. Jest to rodzaj reakcji adaptacyjnej naszego organizmu i u większości osób po ustaniu stresora sen powraca do normalnego wzorca, ale w  niektórych przypadkach  objawy  występują przez dłuższy okres  z  powodu utrzymującego się stanu zwiększonego wzbudzenia. U takich osób, bardziej podatnych, rozwinie się utrwalona, przewlekła bezsenność, niezależna już od pierwotnego czynnika stresowego. Takie osoby mają tendencję do koncentrowania się na bezsenności i są podatne na wytworzenie wyuczonych nawyków niepromujących sen, spędzają one dużo czasu martwiąc się jakością swojego snu, a ich uwaga skierowana jest głównie na bodźce z nim związane. Nieraz nadmiernie eksponują odczuwane objawy niedoboru snu oraz wyobrażenia na temat konsekwencji bezsenności. Dzięki pewnym regulacyjnym mechanizmom fizjologicznym, które są uruchamiane w bezsenności, początkowo pozwalają prawidłowo funkcjonować w ciągu dnia mimo złej jakości snu, natomiast gdy trwają zbyt długo, prowadzą do zaburzeń czynności fizjologicznych i pojawia się stan, który określamy jako nadmierne wzbudzenie fizjologiczne. Jest to stan, który istotnie zwiększa ryzyko licznych chorób psychicznych, ale również somatycznych i trudno go odwrócić. Im dłużej trwa bezsenność, tym trudniej ją wyleczyć. W utrwalonej bezsenności najważniejsze może być leczenie nadmiernego wzbudzenia fizjologicznego.

Jak diagnozować bezsenność

Diagnozowanie bezsenności wymaga analizy różnych czynników, takich jak rodzaj i czas trwania bezsenności, wpływ bezsenności na codzienne funkcjonowanie oraz ocenę potencjalnych przyczyn zaburzenia.

Niektóre kroki stosowane przy diagnozowaniu bezsenności:

 • wywiad medyczny i psychiatryczny: lekarz zbiera wywiad od pacjenta, żeby ustalić rodzaj i czas trwania problemów ze snem, identyfikuje czynniki wyzwalające oraz analizuje wpływ bezsenności na ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie pacjenta.
 • badanie fizykalne: w razie potrzeby lekarz przeprowadza badanie fizykalne w celu wykluczenia ewentualnych przyczyn organicznych zaburzeń snu, jakimi mogą być ból fizyczny bądź bezdech nocny.
 • badanie oceny snu: w niektórych przypadkach lekarz może zalecić badania oceny snu, np. takie jak polisomnografia (PSG), aktigrafia, które pomagają w ocenie jakości i struktury snu, identyfikacji potencjalnych zaburzeń snu, takich jak bezdechy nocne czy zespół niespokojnych nóg.  Może też zalecić testy diagnostyczne stosowane w warunkach domowych.
 • monitorowanie snu: pacjent może być poproszony o prowadzenie dzienniczka snu, zapisuje w nim swoje codzienne nawyki okołosenne, godziny chodzenia spać, czas zasypiania, ewentualne przebudzenia w nocy i inne związane ze snem zdarzenia. Możliwe także jest monitorowanie snu za pomocą urządzeń mobilnych (odpowiednie aplikacje do badania snu) bądź urządzeń typu Smartwatch.
 • ocena stylu życia: diagnoza bezsenności  obejmuje również ocenę stylu życia i codziennych nawyków, mianowicie spożywanie używek (kofeina, teina , alkohol), używanie urządzeń elektronicznych przed snem, czy też poziom aktywności fizycznej.

Po zebraniu kompleksowego wywiadu lekarz może dokonać diagnozy i zaproponować odpowiednie leczenie lub dalsze badania diagnostyczne w celu wykluczenia innych potencjalnych przyczyn zaburzeń snu.

Metody leczenia bezsenności

W przypadku bezsenności przypadkowej i krótkotrwałej stosuje się farmakoterapię często jest to wystarczający sposób leczenia, natomiast stosowanie środków na bezsenność zawsze trzeba konsultować z lekarzem, ponieważ często są to leki uzależniające które stosuje się krótkotrwale. W przypadku leczenia bezsenności przewlekłej farmakologia to tylko środek pomocniczy, natomiast konieczne są dodatkowe niefarmakologiczne formy terapii. Są nimi psychoedukacja, informacja o zasadach higieny snu, kontrola bodźców, ograniczenie pór snu, techniki relaksacyjne, psychoterapia poznawcza.