Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek
Alkoholizm

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym problemem zdrowotnym, który może prowadzić do szeregu konsekwencji zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jest to problem, przy którym z odpowiednią pomocą i wsparciem, wiele osób może odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć trwałą trzeźwość.

Pierwsza wizyta trwa około 60 min, kolejne około 30 min

Tak, wystawiam zwolnienia i zaświadczenia lekarskie oraz recepty.

Na wizytę do psychiatry skierowanie nie jest wymagane.

Typowa terapia psychiatryczna trwa 6 – 24 miesięcy.
Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz pomocy?

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.
Udzielę wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiem na Twoje pytania.

Przyczyny alkoholizmu

 • Biologiczne czynniki genetyczne – istnieje udowodniona skłonność do uzależnienia od alkoholu w niektórych rodzinach, co sugeruje rolę genów w predyspozycji do nadużywania alkoholu i procesie uzależniania się
 • Czynniki psychologiczne – niektóre osoby mogą sięgać po alkohol jako sposób na radzenie ze stresem, lękiem, depresją lub innymi problemami emocjonalnymi, co w konsekwencji prowadzi do uzależnienia
 • Czynniki środowiskowe – środowisko społeczne, kulturowe i ekonomiczne może również odegrać ważną rolę w rozwoju uzależnienia od alkoholu.

Objawy alkoholizmu

Objawy uzależnienia od alkoholu mogą być różnorodne i różnią się w zależności od stopnia uzależnienia, indywidualnych cech danej osoby oraz czasu trwania nadużywania alkoholu.

 • Zwiększona tolerancja – osoba uzależniona od alkoholu może potrzebować coraz większych ilości alkoholu, aby osiągnąć pożądany efekt upojenia.
 • Fizyczne objawy abstynencyjne – tego rodzaju objawy mogą wystąpić, gdy osoba uzależniona od alkoholu próbuje ograniczyć spożycie lub całkowicie z niego zrezygnować, może wtedy doświadczyć objawów odstawiennych, takich jak drżenie, nadmierne pocenie się, nudności, wymioty, zaburzenia snu, lęki, a nawet drgawki w najcięższych przypadkach albo napad drgawkowy(padaczkowy). Fizyczne objawy związane z długotrwałym nadużywaniem alkoholu prowadzą do zmian wyglądu zewnętrznego, takich jak rumień i obrzęk twarzy, trudności z utrzymaniem równowagi, drżenie rąk ,zmiana chodu.
 • Uszkodzenia narządów – spożycie alkoholu może prowadzić do uszkodzenia narządów, w tym wątroby (stłuszczenie wątroby, marskość wątroby), trzustki (zapalenie trzustki), serca (nadciśnienie tętnicze, arytmie), mózgu (uszkodzenie komórek mózgowych, zaburzenia funkcji poznawczych, otępienia, psychoz alkoholowych, drżennego) i innych.

Psychologiczne i behawioralne objawy

 • Utrata kontroli – utrata zdolności do kontrolowania ilości spożywanego alkoholu lub kontrolowania miejsca i czasu spędzonego na jego spożywaniu.
 • Negatywne konsekwencje społeczne i zawodowe – nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, a także w pracy lub w szkole. Może prowadzić do absencji w pracy, problemów finansowych, a nawet utraty pracy lub zerwania związków.
 • Izolacja społeczna – osoby uzależnione od alkoholu mogą wycofywać się z życia społecznego, unikać kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, a nawet odmawiać udziału w aktywnościach, które kiedyś sprawiały im przyjemność
 • Zmiany nastroju – nadużywanie alkoholu może prowadzić do zmian nastroju, takich jak depresja, lęki, drażliwość, impulsywność, a nawet agresja
 • Negatywne myślenie – osoby uzależnione często mają negatywny obraz dotyczący własnej osoby i swojego życia, mogą mieć poczucie niższej wartości i beznadziejności

Zrozumienie i rozpoznanie tych objawów jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego leczenia i udzielenia wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu. Wczesne wykrycie i interwencja mogą pomóc w uniknięciu poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem.

Leczenia alkoholizmu

Prawidłowe leczenie uzależnień powinno przebiegać kompleksowo. Poczynając od detoksykacji poprzez psychoterapię i uczestnictwo w grupach wsparcia.

 • Detoksykacja – pierwszy krok w leczeniu uzależnienia od alkoholu, w którym organizm jest odtruwany z alkoholu.
 • Psychoterapia – terapia indywidualna lub grupowa może pomóc osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny jej uzależnienia i nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie.
  Stosuje się różne rodzaje terapii:
  • Terapia poznawczo-behawioralna: Pomaga osobie uzależnionej identyfikować i zmieniać negatywne wzorce myślenia i zachowania związane z piciem alkoholu.
  • Terapia grupowa: Uczestnictwo w grupach wsparcia, takich jak AA (Anonimowi Alkoholicy), może zapewnić wsparcie i zrozumienie od innych osób borykających się z podobnymi problemami.
  • Terapia rodzinna: Pomaga rodzinie zrozumieć uzależnienie i nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie.
  • Wsparcie społeczne – rodzina i przyjaciele mogą odgrywać kluczową rolę w procesie poprzez udzielenie wsparcia emocjonalnego i motywacyjnego.

Leki

Leki są często używane w leczeniu uzależnienia od alkoholu, zarówno w celu zmniejszenia pragnienia alkoholu, jak i złagodzenia objawów abstynencyjnych. Oto kilka rodzajów leków stosowanych w terapii uzależnienia od alkoholu:

 • Dysulfiram (Antabuse) – jest to lek, który powoduje nieprzyjemne objawy, takie jak nudności, wymioty, bóle głowy, gdy osoba zażyje alkohol, ta nieprzyjemna reakcja ma na celu odstraszenie i zniechęcenie do picia
 • Naltrekson (Naltex) – naltrekson działa poprzez blokowanie receptorów opioidowych, co zmniejsza pragnienie alkoholu i pomaga w utrzymaniu trzeźwości, w formie zastrzyków (Vivitrol) jest długodziałającym lekiem, który podawany jest co miesiąc.
 • Acamprosat (Campral) – acamprosat pomaga w przywróceniu równowagi neurochemicznej w mózgu po zaprzestaniu picia alkoholu. Pomaga w zmniejszeniu pragnienia alkoholu i może złagodzić objawy abstynencji.
 • Benzodiazepiny – w przypadku ciężkich objawów abstynencyjnych, takich jak drgawki lub nasilony lęk, lekarz może przepisać benzodiazepiny, takie jak diazepam (Relanium) lub lorazepam (Lorafen), aby złagodzić te objawy i zapobiec powikłaniom.
 • Leki przeciwdepresyjne – osoby z uzależnieniem od alkoholu często cierpią również na depresję lub inne zaburzenia psychiczne. Leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), mogą być stosowane w celu leczenia tych objawów
 • Leki neuroleptyczne – stosowane w leczeniu psychoz alkoholowych (halucynoza alkoholowa, zespół Otella)

Ważne jest, aby leki były przepisywane i monitorowane przez lekarza, ponieważ każdy przypadek uzależnienia od alkoholu jest inny, a różne leki mogą być odpowiednie dla różnych osób w zależności od ich potrzeb i stanu zdrowia. Leki często są stosowane w połączeniu z terapią psychologiczną i wsparciem społecznym, aby zapewnić kompleksowe leczenie uzależnienia od alkoholu.