Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Łodzi - Psychiatra Józef Rojek
ADHD

Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi to neurobiologiczne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się zaburzeniami w zakresie zdolności koncentracji, samokontroli oraz regulacji impulsów. Występuje w dzieciństwie oraz może również utrzymywać się w wieku dorosłym. Istnieje kilka podtypów ADHD

Pierwsza wizyta trwa około 60 min, kolejne około 30 min

Tak, wystawiam zwolnienia i zaświadczenia lekarskie oraz recepty.

Na wizytę do psychiatry skierowanie nie jest wymagane.

Typowa terapia psychiatryczna trwa 6 – 24 miesięcy.
Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz pomocy?

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.
Udzielę wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiem na Twoje pytania.

Podtypy ADHD:

 • ADHD Inattentive – podtyp nieuważny: Charakteryzuje się głównie trudnościami w skupianiu uwagi i koncentracji, zapominaniem zadań, łatwym rozpraszaniem, brakiem organizacji.
 • ADHD Hyperactive – hiperaktywny – impulsywny: W tym podtypie głównymi objawami są nadmierna aktywność ruchowa i impulsywność, a trudności w skupianiu uwagi mogą być mniej zauważalne. Występuje u dzieci
 • ADHD Combined – podtyp mieszany: W tym przypadku obserwuje się zarówno trudności w skupianiu uwagi, jak i nadmierną aktywność ruchową z towarzyszącą impulsywnością.

Objawy ADHD:

Objawy ADHD mogą obejmować:

 • Niedobór uwagi: Trudności w skupianiu uwagi na kluczowych aspektach sytuacji przy jednoczesnym pomijaniu mniej istotnych kwestii. Częste zapominanie o codziennych obowiązkach. Brak organizacji.
 • Nadmierna aktywność ruchowa: Nadmierna ruchliwość. Trudności z utrzymaniem spokoju w miejscach wymagających ciszy.
 • Impulsywność: Trudności w oczekiwaniu na swoją kolej. Skłonność do podejmowania szybkich decyzji bez zastanowienia. Nieostrożne działania

Przyczyny ADHD:

Przyczyny ADHD nie są znane, ale istnieje klka potencjalnych czynników predysponujących wystąpieniu zaburzeń:

 • Genetyka: Badania wskazują, że istnieje genetyczna skłonność do ADHD.
 • Czynniki środowiskowe: Ekspozycja na toksyny, niską wagę urodzeniową czy też niezdrową dietę w okresie prenatalnym mogą być związane z ryzykiem rozwoju ADHD.
 • Dysfunkcje neurobiologiczne: Zaburzenia neuroprzekaźnictwa w OUN szczególnie w zakresie dopaminy i noradrenaliny, mogą odgrywać rolę w występowaniu ADHD.

Diagnoza ADHD:

Diagnoza ADHD jest procesem wieloetapowym, zazwyczaj obejmuje dokładny wywiad kliniczny z lekarzem lub psychologiem klinicznym. Obserwację i ocenę objawów zarówno w szkole, jak i w domu. Różnicowanie z innymi zaburzeniami. Wykonanie testów psychologicznych np.: DIVA

Metody leczenia ADHD:

 • Farmakoterapia: Leki, takie jak metylofenidat, pochodne amfetaminy, bupropion mogą pomóc w kontrolowaniu objawów ADHD.
 • Terapia behawioralna: Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub terapia behawioralna rodziny pomagają w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z objawami.
 • Edukacja rodziców: Pomoc rodzicom w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD dziecka.
 • Wsparcie szkolne: Dostosowane strategie edukacyjne dla uczniów z ADHD.

Leczenie ADHD jest zazwyczaj spersonalizowane, a skuteczność różnych metod może się różnić w zależności od konkretnego pacjenta. Warto skonsultować się z lekarzem lub psychologiem w celu uzyskania dokładnej diagnozy i dostosowanego planu leczenia.