• objawy pozytywne (wytwórcze) – nie mają pozytywnego wpływu na funkcjonowanie chorego (nazwa może być myląca). Są to zjawiska i wrażenia wytwórcze, czyli dodatkowo wytwarzane przez umysł osoby chorej:
  • Halucynacje (omamy), czyli widzenie, czucie i słyszenie tego, co w rzeczywistości nie istnieje. Osoby chore odbierają konkretne wrażenia, na przykład słyszą głosy mówiące w trzeciej osobie (niekiedy są to wręcz rozkazy czy polecenia zmuszające do dziwnych zachowań) lub proste dźwięki.
  • Urojenia, czyli nieprawdziwe przekonania o rzeczywistości, dziwne sądy i podejrzenia. Mogą to być na przykład przekonania, że własne myśli dostępne są innym osobom; że ma się poczucie potężnej władzy lub szczególnej mocy; że inne osoby, także z rodziny, spiskują przeciwko danej osobie; że obce siły sterują zachowaniem.
  • Wyraźnie zdezorganizowane zachowanie, co przejawia się w braku dbałości o higienę, dziwacznym ubiorze lub pobudzeniu ruchowym nieadekwatnym do sytuacji.
  • Zachowanie katatoniczne, czyli niska aktywność ruchowa aż do całkowitego bezruchu (zawieszania się). Aktywność może być też nadmierna przybierając formę bardzo impulsywnych zachowań.
  • Utrata kontaktu z rzeczywistością, czyli życie we własnym wyimaginowanym świecie, który zastępuje aktywne uczestnictwo w życiu codziennym i towarzyskim.
 • objawy negatywne (deficytowe) – to funkcje i wrażenia deficytowe, które zubożają psychikę i zachowanie w związku z chorobą. Są przewlekłe i postępują powoli:
  • Depresja, lęk, uczucie przygnębienia, zmęczenia, niskie poczucie wartości.
  • Poczucie izolacji, osamotnienie, zagubienie, zmieszanie, zawstydzenie.
  • Trudności w komunikacji interpersonalnej, brak spontaniczności. Wypowiedzi tracą na płynności, stają się ubogie w formie i treści (alogia).
  • Wycofanie społeczne (autyzm), spadek aktywności w relacjach rodzinnych i zawodowych. Chory zamyka się przed otoczeniem, bo otwiera się na świat przeżyć wewnętrznych, urojeń i halucynacji, które bardzo intensywnie zajmują jego uwagę.
  • Otępienie emocjonalne, osłabienie zdolności do wyrażania emocji, brak zdolności współodczuwania (spłycenie afektu).
  • Zaburzenia i impulsywne zmiany nastroju, nadmierna drażliwość, irytacja.
  • Niezdolność do odczuwania przyjemności (anhedonia), prowadząca do zaprzestania czynności, które były wcześniej źródłem przyjemności.
  • Zobojętnienie (apatia).
  • Brak aktywności i motywacji, niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań (awolicja).
  • Zaniedbanie higieny osobistej oraz zmieniony rytm dobowy snu i czuwania.
 • zaburzenia procesów poznawczych
  • Zaburzenia myślenia, zmiany w formułowaniu myśli. Wypowiedzi stają się nieskładne i niezrozumiałe dla słuchaczy, a luźne skojarzenia i skróty myślowe czytelne są tylko dla chorego.
  • Zaburzenia uwagi, łatwa dekoncentracja, co przejawia się trudnością w dokończeniu rozpoczętego zadania.
  • Osłabiona zdolność do uczenia się i zapamiętywania nowych informacji, przez co osoby trudniej przyswajają informacje, gubią wątek dyskusji, zapominają często używanych słów.
  • Zaburzenia pamięci operacyjnej, przez co osoby chore mają trudności, aby z wyprzedzeniem coś zaplanować czy przewidzieć.

Osoby z zaburzeniami schizofrenicznymi mają również zazwyczaj obniżony nastrój – ogarnia ich głęboki smutek i depresja. Objawom bardzo często towarzyszy niepokój, lęk, bezsenność czy napięcie psychiczne.

Długa i wnikliwa obserwacja wszystkich objawów, które występują w pewnym okresie czasu, umożliwia lekarzowi właściwe rozpoznanie choroby w celu ustalenia strategii leczenia. Nie należy samodzielnie przesądzać o diagnozie – w przypadku zauważenia charakterystycznych symptomów, warto zgłosić się do psychiatry na konsultację.

Rodzaje zaburzeń schizofrenicznych

 • schizofrenia paranoidalna, gdy dominują urojenia (przeważnie o treści prześladowczej) i omamy (przeważnie słuchowe o treści grożącej lub rozkazującej);
 • schizofrenia rezydualna (inaczej ubytkowa), gdy występują tylko objawy negatywne (np. spowolnienie myślenia, mowy i ruchów, apatia, wycofanie społeczne);
 • schizofrenia zdezorganizowana (dawniej nazywaną hebrefenia), gdy zachowanie jest zdezorganizowane i odbiega od powszechnie przyjętych norm, wypowiedzi są chaotyczne, bezcelowe i niedopasowane do sytuacji;
 • schizofrenia katatoniczna, gdy chory zamiera w bezruchu, usztywnia się i sprawia wrażenie jakby nie odbierał tego co się wokół dzieje (jest świadomy, ale jakby wyłączony);
 • schizofrenia prosta, gdy stopniowo pogarsza się codzienne funkcjonowanie chorego (zaniedbuje higienę i swój wygląd, pogarszają się jego wyniki w pracy lub szkole, zaczyna przybierać wycofującą postawę wobec ludzi).