Liczba osób cierpiących na bezsenność wzrasta wraz z wiekiem. Kobiety dużo częściej niż mężczyźni cierpią na tę przypadłość. Należy podkreślić, że wraz z wiekiem zmienia się rodzaj, a tym samym objawy bezsenności. W młodym wieku są to głównie trudność w zasypianiu, charakterystyczne jest późne zasypianie przez co również opóźnione budzenie się. W późniejszym wieku pojawia się problem z ciągłością snu, początkowo krótkotrwały sen, następnie wybudzanie się, jest to typowe zjawisko dla osób starszych.

Rodzaje bezsenności

Bezsenność przygodna (epizodyczna) – bezsenność trwająca do kilku dni, spowodowana jest głównie ostrą reakcją organizmu na stres, zmianą stref czasowych czy też zmianą pracy na zmianową. Taka bezsenność nie wymaga leczenia.

Kolejnym rodzajem jest bezsenność, która trwa do 3 tygodni, nie ma ona określonej nazwy. Jest to przedłużająca się reakcja na stres bądź zaburzenia adaptacyjne. Podczas tego typu bezsenności dopuszczalne jest krótkotrwałe stosowanie leków nasennych.

Gdy jednak objawy bezsenności utrzymują się powyżej 3 tygodni mówimy o bezsenności przewlekłej (chronicznej). Stanowi ona poważny problem kliniczny, a leczenie jej jest długotrwałe oraz skomplikowane. Leczenie nie może się ograniczać jedynie do leków, lecz wymaga również psychoterapii.